хармонично развитие Глен Доман

Първата част на тази статия беше посветена на стимулирането на физическото развитие до годинка. Според мен идеите на Глен Доман дават чудесна представа как да играем с бебето и да му осигурим подходяща среда за развитие. Дори да нямате време да изпълнявате тези упражнения всеки ден с посочената честота, те пак ще ви бъдат полезни.

И така, стигнахме до:

ЧЕТВЪРТИ СТАДИЙ: 12 месеца

Детето открива, че може да се изправя на крака, държейки се за нещо. В началото детето ще пада доста, но от падането ще научи много. Ще разбере за силата на инерцията, която го повлича, щом наведе главата си твърде напред. Ще научи за гравитацията, която го привлича надолу.

Упражнения:

 • 1-2 крачки 20-30 пъти на ден. Детето трябва да е на крака по няколко часа на ден.

 • Препоръчително е да премине самостоятелно 180 метра на ден.

 • 10 пъти на ден детето се движи по стълби/стълба, придържано от възрастен. Цел – да минава стълбите с малка помощ.

(Тук подозирам, че се има предвид стълба, а не стълбище. Все-пак, стълбището на входа също може да бъде използвано, както и катерушките на детските площадки).

 • 5 пъти на ден виси на ръце.

 • Упражненията от Пасивна програма за равновесие, като увеличавате скоростта и честотата. Всяко упражнение се прави по минута, два пъти в ден минимум.

Пасивна програма за равновесие:

 1. Хоризонтално въртене на рамо: слагате бебето на рамото си по коремче или настрани. Завъртате се в едната посока.

 2. После премествате бебето на другото си рамо и се завъртате в обратната посока.

 3. Люлеене: Бебето лежи по гръб. Един възрастен хваща детето за ръцете, втори за краката. Повдигат го и го залюляват.

 4. Хоризонтално въртене: детето лежи по корем. Хващате лява ръка, ляв крак, повдигате и го завъртате обратно на часовниковата стрелка.

 5. Хващате дясна ръка, десен крак, повдигате и го завъртате по часовниковата стрелка.

 6. Хоризонтално подхвърляне: детето лежи по гръб. Хващате го за дясна китка и дясно глезенче, втори възрастен го хваща за лява китка и ляво глезенче. Люлеете го като люлка.

 7. Ускорение: Обърнете бебето с лице към себе си, хванете го под мишниците и лекичко го подхвърляйте във въздуха.

 8. Бебето лежи по гръб. Хванете го за глезените и го повдигнете така, че да е с лице към вас. Внимателно го разлюлейте като махало.

Подготвяме детето за Програмата за активно равновесие, с която детето ще се занимава все по-самостоятелно в следващите три стадия.

хармонично развитие Глен Доман

ПЕТИ СТАДИЙ: 18 месеца

 • 2-3 разходки на ден в различен терен. По 20-30 минути всяка.

 • Детето минава по равна повърхност 600 метра за 18 минути.

 • 15 пъти на ден слиза и се качва по стълба, придържано от възрастен. Трябва да се научи да удържа 75% от собственото си тегло.

 • Прехвърля предмети от една ръка в друга и пресипва вода. Целта е да умее да повдига предмети едновременно с двете ръце.

 • Вестибуларен апарат: Подготовка на детето към по-сложни дейности като умението самостоятелно да изпълнява упражненията от Програмата за активно равновесие. Упражненията се повтарят 10 пъти на ден.

Сигурно не само аз забелязвам сходствата на тези упражнения с някои Монтесори занимания. Идеите за ранно развитие всъщност имат общ корен – отдадените родители, вниманието към децата и развитието на моториката.

Програма за активно равновесие:

Тази програма е пригодна и за по-малки деца, които макар да са по-малки по възраст, са минали предишните стадии и физически са готови за нея.

 1. Превъртане. Когато детето се научи да се обръща, го превъртайте по пода. Постепенно то ще се научи самостоятелно да се превърта. Тогава синхронно се превъртете успоредно с него в различни посоки, за да му дадете пример. Помагайте му при необходимост. Постепенно увеличавайте количеството превъртания без спиране.

 2. Кълбо напред. Ако детето все-още е под 6 месеца и не може да ходи, внимателно го поставете на мек дюшек. Придържайки с една ръка главата, а с другата бедрата, внимателно го превъртете напред. Правете това 10-15 пъти в ден. Когато детето проходи, продължавайте да го обучавате на кълбо напред. В този момент детето само ще може да опира ръце и глава в пода и да „върви“ в тази позиция от позиция на четири крака. Ще има нужда само от лек тласък. Можете да го тласнете, придържайки го с една ръка за коремчето, а с другата да натиснете, за да наведе глава, търкаляйки се. Убедете се, че детето сгъва главата си така, че брадичката му да се опира в гърдите. Тогава вашата помощ ще се състои само в лек тласък.

 3. Ходене по греда. Детето задължително трябва да е босо. Чорапите ще пречат на нужното сцепление, така че ги свалете. Очертайте на пода правоъгълник с ширина 10 и дължина 20 сантиметра. Поиграйте с детето – кой от двамата ще мине по този правоъгълник, без да падне нито веднъж.

 4. Вземете дървена греда с големина 5 на 10 сантиметра, дълга 2,5 метра. С 10-сантиметровата страна нагоре я сложете на пода. Сега вие и детето можете да ходите по нея в различни посоки. Не трябва да го държите за ръка, защото детето няма да се научи да ходи самостоятелно. Просто внимателно следете действията му и бъдете готови да се притечете на помощ. Гредата може да е паралелно със стена, на няколко сантиметра от нея, така че детето да се опира при необходимост.

Ние доскоро нямахме греда вкъщи, но след прохождането на Елора почти постоянно ползвах бордюрите на тротоарите и ниски огради като начин да я накарам да се придвижим от една точка до друга. Бързо спрях да ползвам количка, защото исках Елора да се движи възможно повече. Знаете обаче колко е трудно да накарате дете на годинка да се движи в конкретна посока – ето къде бордюрите на тротоарите се оказаха незаменими. Предлагах на Елора да върви до края на някой тротоар, после по следващия бордюр… За разлика от съветите на Глен Доман тя беше обута и аз я придържах, особено в началото. Спомням си репликите, които ми подмятаха възмутени граждани:

„То още не може да ходи, тя на оградата го качила!“:)

Бащата на Елора беше особено притеснен да я пускаме да върви по ниска ограда, без да я държим за ръка. Разбира се, стоях на сантиметри от нея, докато с Елора му демонстрирахме че всичко е наред.

По същия начин играехме на детската площадка – гледах да няма много и големи деца, за да не я бутнат или разсейват, след това й показвах къде да стъпи и къде да се хване. Стоях до нея, но й позволявах да се катери сама. На някои катерушки й беше нужна помощ просто защото тя беше още дребничка за тях.

За късмет Елора винаги е била внимателна за себе си и други деца, не се е движила безразсъдно и е следвала съветите ми, така че не съм се притеснявала.

valdorf

ШЕСТИ СТАДИЙ: 36 месеца.

Детето върви уверено и по-рядко пада. Добре задържа равновесието си и е способно да тича. Бягането е функция, за която отговаря мозъчната кора, следователно то стимулира развитието на мозъка. Да пречите на детето да тича означава да му пречите да се развива окончателното формиране на мозъчната кора. Освен това тичането подобрява работата на дихателните органи. Колкото повече е пробяганото разстояние, толкова по-дълбоко и често е дишането.

 • Подвижност: едно бягане в ден или през ден, на кратки разстояния, около 10-15 секунди. Постепенно увеличавате до 30 минути непрекъснато тичане. Цел: Да се претичат 20 метра, спускайки се по хълм, 100 метра в бързо темпо, 5 километра без спиране.

 • Ръчни навици: Преминаване по стълба 30 пъти на ден, държейки се, но без чужда помощ.

 • Самостоятелно миене на съд, закопчаване и откопчаване на копче, мазане на хляб с масло. Усъвършенстване на фината моторика.

 • Вестибуларен апарат: упражненията от ПЕТИ СТАДИЙ 10 минути и следните гимнастически упражнения 20 минути:

Гимнастически упражнения:

 1. Превъртане настрани и кълбета напред. Придържайте се към предишната честота, изпълнявайки упражненията 4 пъти на ден. Удължавайте дистанцията до 25 метра. Постепенно детето ще се научи след кълбо да се приземява на крака, а това е начало на акробатиката. Можете да помогнете, като му дадете възможност да се превърта по малък склон. За всяко упражнение са достатъчни 5 минути на ден.

 1. Ходене по греда: Най-добре това упражнение да се раздели на два етапа. Когато детето се научи да преминава самостоятелно по гредата, учете го да върви назад по нея. За начало детето може да се оглежда през рамо, но постепенно трябва да се научи да го прави без да поглежда назад. Когато детето усвои ходенето по греда напред и гърбом, постепенно увеличавайте височината, на която се намира гредата. Увеличавайте и броя преминавания по гредата на ден. Интензивността на упражнението зависи от това колко бързо може детето да се придвижва по гредата напред и назад, както и от височината на гредата. Минимално ежедневно време 5 минути.

 2. Кълбо назад: Когато детето усвои кълбото напред, започнете да го обучавате на кълбо назад. Помагайте му да ги прави на различни повърхности: матрак, килим, трева. Учете го да държи правилно ръцете си – в началото трябва да се опира с длани в земята, а в момента на превъртането леко да докосне с пръсти раменете си. В началото с ваша помощ нека се претърколва 10 пъти в ден. Продължителност 5 минути, 25 метра превъртане без спиране.

 3. Изкачване и скачане: Децата обожават да се катерят по пързалки, катерушки и дървета. Обща продължителност 5 минути на ден.

Следващият път, когато детето ви затича, покатери се на дърво или по спускането на пързалката, когато се търкаля по земята, вие не му се карайте. То развива ума си, не само своята физика. Радвайте му се.

СЕДМИ СТАДИЙ: 72 месеца (6 години)

При детето мозъкът вече е сформиран и добре развит. Вече има доминираща ръка, детето е готово за писане и всеки вид физическа активност. Можете да тренирате заедно, избирайки спорт, който ви допада.

Забелязала съм, че най-често детето е около тази възраст, когато родителите внезапно започват да се питат: Как да увеличим умствения потенциал на детето?

Наследственост или обкръжение?

Според Глен Дома какви хора ще бъдем – отличаващи се или посредствени, жестоки или добри – се определя през първите шест години от живота ни. От раждането си детето е празна страница с потенциал да се превърне във всичко. Но около шестата му година този потенциал е изчерпан.

Децата имат 5 способа за учене: слух, зрение, допир, вкус, обоняние. Способността да се усвоява новото обаче е обратно пропорционална на възрастта. Да учите дете на годинка е много по-лесно, отколкото дете на 6 години. Задайте си въпроса – колко стихотворения научихте през последната година?

Традиционно възрастните се отнасят снизходително към децата. Всъщност децата са много по-талантливи от родителите си. Дете на година и половина ще научи чужд език много по-бързо от възрастен.

Има два способа, с които ние възрастните възпираме жаждата за знания на децата:

 • като правим играчки, които е невъзможно да бъдат счупени
 • като слагаме детето в затворено пространство, например в кошара, откъдето то не може да излезе само.

хармонично развитие Глен Доман

Трупането на опит и мъдрост:

Децата се раждат без никаква мъдрост в себе си. Към шестата година за сметка на способността за усвояване на новото започва да расте мъдростта. Може да се каже, че мъдростта се появява именно в шестата година.

Глен Доман и Мария Монтесори са на едно мнение и за това, че майката е най-добрия учител за своето дете. Майчинството е най-важната професия – казва Глен Доман. – Майките са били първите учители на човечеството и остават най-добрите му наставници. Преди майките се ръководели изключително от интуицията, а сега има все повече компетентни майки, които са придобили все повече научни знания и се занимават не само с възпитанието на детето си, но и със собственото си развитие. В съвременното общество на всяка майка трябва да бъде дадена възможността да се занимава с възпитанието на децата си през първите шест години.

Глен Доман препоръчва интелектът на детето да бъде развиван в три направления: четене, математика и енциклопедични знания. Четенето е едно от най-важните умения, т.к цялото образование са базира на четенето.

Основните принципи на Глен Доман за ранно развитие отново съвпадат с тези на Монтесори, Рудолф Щайнер, Масару Ибука:

 • започнете колкото е възможно по-рано

 • учете с удоволствие

 • уважавайте детето и му се доверявайте

 • учете само тогава, когато процесът доставя удоволствие и да двама ви

 • създайте добра обстановка за обучение

 • спирайте преди детето да е поискало това

 • колкото може по-често въвеждайте нов материал

 • бъдете организирани и последователни

 • не изпитвайте детето

 • внимателно подготвяйте учебните материали

 • ако на детето не е интересно, спрете урока

С обучението на децата трябва да се започне още от раждането – твърди Глен Доман – защото способността да се усвоява новото е обратно пропорционална на възрастта.

Ние с Елора още не сме минали шестата година, но тайничко се надявам Глен Доман да не е напълно прав, що се отнася до възрастта:) Самата аз не съм спирала да се уча и твърдя, че все-още уча с лекота и удоволствие – разбира се, само нещата, които са ми интересни.

Желая ви повече време, прекарано с децата ви! Наясно съм, че в съвременното ежедневие е нужно да положим усилия, за да си осигурим това време. Дано съм ви вдъхновила да го направите!

Евел Инара

ЧЕТЕНЕ ПО ГЛЕН ДОМАН – ВИДЕО УРОЦИ