игри с букви

Тези игри, освен да учат на буквите, ще развият говора на детето, неговото търпение, умението да разсъждава. Те ще му помогнат и в общуването, а вас ще научат на търпение и умение да помагате на детето си. Защото всичко се учи – дори как да играем с детето си.

Игрите за деца над 2 годинки са подходящи чак до първи клас. Разделени са така, за да имате представа какво да предложите на най-малките. За по-големите са подходящи и онези за по-малките. Децата обичат понякога да им е лесно. Това също ги стимулира.

БЕБЧЕТА:

Занимания по Глен Доман: Прочетете статиите, в които разказвам подробно по темата.

четене по Глен Доман

НАД 2 ГОДИНКИ

Буквите на моето семейство: Показваме на детето буквата, с която започва неговото име. След това буквите, с които започват имената на останалите членове на семейството. Показваме ги често и то постепенно се учи да ги разпознава.

Сортер думи с еднаква първа буква: На 3-4 картончета изпишете четливо думички с червен или черен цвят. Нека са кратки, три-четирибуквени думи. Нека две от тях започват с еднаква буква. Прочетете думите на детето. Покажете му първата от двете думи, започващи с еднакви букви. Попитайте го дали вижда друга дума, която започва със същата буква. Когато, след няколко проведени игри, детето схване идеята, то само ще започва да търси думите с еднаква буква. Тогава можете да добавите повече думи. Не правете повече от една игра наведнъж.

Отвори кутията с правилната буква: Две кутии, които детето може да отваря. На тях залепени листчета, всяко с различна буква. В едната кутия е сложено нещо. Например, казвате на детето: отвори кутията с буквата А.

Намери буквата в изписана дума: Напишете четливо дума – върху лист или изтриваема дъска. Помолете детето да ви посочи назована от вас буква. Ако детето не успее, покажете му я. Смейте се и търсете весело буквата. Не показвайте повече от пет думи наведнъж.

Тананикаме позната мелодия със звук: Как пее змията, гаргата, маймуната? Изтананикайте със съскане „Мила моя мамо“, после с грачене, с мучене като кравичка. Нека детето ви приглася. Изписвайте на лист или изтриваема дъска звука, с който тананикате.

НАД 3 ГОДИНКИ

четене и писане

Рисуваме букви: Покажете изписана буква на детето и го помолете на нарисува същата върху лист с боички. Рисувайте заедно с него, за да види как става.

Изписване на букви в пясък/брашно/грис: В плоска, широка кутия или купа, изсипете брашно, грис или фин пясък. Показвате картонче с буква на детето. Държейки пръстчето му, пишете с него в пясъка буквата. Заглаждате и го молите да я изпише само.

игри с букви

Познай звука, показан само с артикулация: Това не е лесна игра и в началото ще прилича повече на отгатване. Трябва да бъдете търпеливи. Започнете с гласни звуци. Направете шест картончета с всяка гласна: А, Е, И, О, У или Ъ. Изтеглете едно картонче, но не го показвайте на детето. Нагласете устните си така, сякаш ще произнесете изтеглената гласна, но не издавайте звук. Нека детето опита да отгатне какво пише на картончето. Ако не успее, го накарайте да отвори уста по същия начин и да издаде звук. Покажете му как произнасяте звука. След това нека детето изтегли картонче с буква. Постепенно преминете на съгласните звуци.

Търсим буква по време на разходка: Много забавна игра, която учи и на наблюдение. Хубаво е в началото да имате изписана буквата, която търсите по табелите, за да може детето да сравнява. Започнете с букви от имената на вашето семейство.

Сортер малки и главни печатни букви: Започнете с малък брой букви, например пет. На компютър с едър шрифт (например размер 60 и удебелен) напишете главни и малки букви, като оставяте разстояние между тях. Разпечатайте ги. Изрежете ги и помолете детето да ги събира две по две. Това е игра „майки и бебета“ или „татковци и бебета“, ако предпочитате.

четене и писане

Сортиране на предмети с еднакъв първи звук/буква: Взимате предмети от дома, чиито наименования започват с еднакъв звук. Например банан, барабан, билет, биберон, бисквита, бутилка/ топка,тиква,тетрадка,танк / обувка, обица, овца-играчка. Взимате две-три неща с еднакъв първи звук и две, които са с различен. Молите детето да ви подаде от купчинката онези, които започват с (казвате звука) и му показвате един от тези предмети. Може да се наложи да назовете всички предмети с детето, преди да започнете да сортирате. Изписвайте буквата, за която говорите с детето, за да я запомни по-лесно.

Сортер букви и картинки или предмети, започващи с такива звуци: Играта прилича на обяснената по-горе игра с предмети с еднаква първа буква. Само че сега ви трябва и изписана буква (една или няколко), както и картинки на предмети, които започват с тези букви. Тоест, играта е по-разнообразна. Ако решите да я усложните още, ползвайте различни шрифтове за изписване.

букви от строителен метър

Конструираме букви със строителен метър: Л, М, П, С, Г, И… Повечето строителни метри имат по пет чупещи се части, но се намират и от повече летвички. Те ще вършат дори по-добра работа. Необходим е модел на буквата, която ще конструирате. Покажете я, изписана върху лист или дъска. Покажете на детето как да го направи. Нека след това опита само. Очертайте заедно получената дума върху по-голям лист.

игри с букви

Конструираме букви с дървени пръчици: Необходим е модел на буквата, която ще конструирате. Покажете я, изписана върху лист или дъска. Можете да конструирате само букви без заоблени части.

Конструираме букви от прежда: Необходим е модел на буквата, която ще конструирате. Покажете я, изписана върху лист или дъска. Върху поднос сложете парченца намокрена, дебела прежда. Нека детето опита да направи с нея показаната буква.

Конструираме буква с конструктор: Необходим е модел на буквата, която ще конструирате. Покажете я, изписана върху лист или дъска. Започнете с двуизмерно изображение на буква – с наредени тухлички върху основа. За по-напредналите деца може да предложите да изработят триизмерен модел на буква. Не забравяйте, че трябва да им бъде показано как. В началото може вие да конструирате, а детето да помага.

игри с букви

Съединяваме номерирани точки за изписване на буква/следваме точки по големина: Любима игра на много деца. Ако още не познават цифрите, заменете си с точки, които постепенно се увеличават. Започваме от най-малката и постепенно стигаме до най-голямата. Детето пише въру лист А4 с фулмастери, пастели, пръстче или четка с водна боя.

съединяване на точки

Конструираме буква от пластилин: Разпечатайте буквата върху лист А4 или просто я изпишете върху него. Дайте на детето пластилин, покажете му как да го прави на фитилчета и да го слага върху очертанията на буквата.

Букви-огледални части: Буквите, които са подходящи за тази игра са: Ш, Т, О, П, А, С, Д, Ф, Х, К, Л, З, Ж, Н, М. Те могат да се разделят на две еднакви половини, които децата да дописват. Тази игра може да е сложна за децата. Бихте могли да ползвате правоъгълно огледалце, за да демонстрирате огледалните думи.

игри с букви

ПРЕДУЧИЛИЩНА И ПЪРВИ КЛАС

Сортер гласни и съгласни букви: Необходими са ви комплекти букви. Има комплекти с червени и сини букви, те са за началото на тази игра. Можете да си ги направите сами, като изпишете върху картончета буквите с червено и синьо. Можете да ползвате червени и сини картончета, а буквите да са черни. Децата разделят първо по цвят, а вие обяснявате що е то гласен и съгласен звук. Произнасяте ги заедно. След това преминавате на комплект букви с еднакъв цвят. Давате възможност за самопроверка на детето с цветния комплект.

букви азбука направи сам

Сортер звънки и глухи съгласни: З и С, Ж и Ш, Г и К, В и Ф, Д и Т, Б и П. След като сте разучили кои са съгласните звуци, преминавате на разделянето им на звънки и глухи. Произнасяте ги заедно и ги подреждате. Вижте как можете да си направите комплект, който обозначава видовете звуци.

букви азбука направи сам

Сортер букви, изписани с различни шрифтове: Много полезни, когато детето вече разпознава с лекота буквите и опитва да чете. Изпишете няколко главни букви с различни шрифтове, разпечатайте ги и ги изрежете. Първоначално използвайте не повече от 5 букви, които детето да събира при изписана печатна. Играйте на „събиране у дома“. Всички еднакви букви се събират в един дом.

Сортер малки и големи букви, изписани ръкописно: Преминаване към ръкописно писане. То е наистина тежко за повечето деца, затова е хубаво да има игри между писането на ченгелчета. Трябват ви ръкописните букви – малки и главни – на картончета. Можете да ги изрежете и залепите на картон. После детето ги събира две по две – като приятелки или майки и деца. Както му харесва да си ги представя.

игри с букви

Нарисувай предмет с буквата…: За предучилищна възраст. Разделете лист А4 на 4 части. Напишете буквата в горната част, измислете заедно какво ще рисувате. Закачайте готовите рисунки, така че детето да ги гледа, докато играе.

игри с букви

Смени звука в думата (с изтегляне на буква): Например: бор-пор-мор. Напишете дума. Пригответе три букви, които детето да изтегли една след друга. Покажете му как заменяте първата буква, после втората: банани-бунани-бинани-бонани. Става смешно. Има една песничка, инспирирана от песента „Apples and bananas” на Super Simple Songs. Ние я пеем така, като променяме гласните: Аз обичам да ям, ям, ям круши и бунуни. Аз обичам да ям, ям, ям кроши и бонони. Аз обичам да ям, ям, ям креши и бенени. Аз обичам да ям, ям, ям кръши и бънъни. Аз обичам да ям, ям, ям краши и банани. Аз обичам да ям, ям, ям криши и бинини.

Всеки път в началото показвайте буквата, с която заменяте. Много забавна игра.

Приложение със стихчета Буквеница: Няма дете, което да не е обсебено от технологиите. Харесвам Буквеница, в нея има стихчета и проследяване на букви, свързване по точки. Тя служеше като награда за дъщеря ми, а беше и полезна. Не оставяйте детето повече от 30 минути с устройство.

игри с букви

Обозначаване на гласни и съгласни звуци с червено и синьо: Това може да се играе и учи навсякъде. Например в парка с тебешири, у дома с капачки… Гласните звуци се означават с червено, съгласните със синьо. Й е съгласен, а ь не е звук. Започнете с трибуквени думи, после с трибуквени, но с включени буквите Ю, Я, Щ. Постепенно преминете на по-дълги думи.

Броим звуците в думата: Логично продължение на горната игра. Броим гласните звуци, съгласните звуци, общия им брой. Сравняваме с броя на буквите.

игри с букви

Геоборд – изписваме букви с ластичета: Ще са ви необходими модели на буквите, поне първоначално. Играта развива пространственото мислене. Можете да я съчетаете с огледално изписване на буква. Оформете половината буква и нека детето допълни огледално образа.

Има още стотици възможности:

играчки от кори за яйца
  • да пишете букви с лява и дясна ръка
  • да ги пишете със затворени очи
  • да повтаряте буква, която някой изписва върху гърба ви
  • да познавате буква, която изписват върху гърба ви
  • да задавате гатанка, търсейки първата буква от отговора
  • да изрязвате букви от картон
развиващи игри с колички

Като майка, която обучава детето си у дома, ви препоръчвам детето ви да може да чете преди първи клас. Няма да му е скучно, за съжаление. В първи клас децата трябва да научат толкова много неща, че умението да четат само ще им помогне да се справят по-лесно.

Евел Инара

ВИЖТЕ СЪЩО:

азбуката на песничка
помагала броене и математика