Доман в предучилищна и училище

Отдавна се каня да разкажа колко полезни могат да бъдат думичките-карти по Доман и след третата година, когато вече методът за обучение с карти работи трудно. Но това не значи, че тези думички, които сте ползвали, не са ви нужни. Запазете ги, за да научите детето си на много други неща с тях.

Не харесвам ученето на чин, с тетрадка и учебник. От опита си с моята дъщеря се убедих, че когато детето се движи, докосва, размахва и избира предмети, то проявява много повече интерес. Ще изброя различни игри, в които участват картите с думи по Доман. Ако нямате такива карти, пак можете да играете игрите – направете си по-малки карти с думи върху картончета. Нека детето подскача върху избраната карта, нека я вдигне високо, нека я носи в „къща на картите“ – само не го карайте послушно на седне на масичка и да не помръдва.

УЧИМ БУКВИТЕ

Доман в предучилищна и училище

Покажете на детето някоя от буквите в азбуката. Може да я изпишете върху лист, в пясък, да я оформите от пластилин или просто да му я посочите в карта с дума по Доман. Това си решавате вие. После сложете не повече от пет карти пред детето и го помолете да ви даде тази/тези, които започват с показаната буква. Разнообразие на играта:

 • вземи картите, които съдържат посочената буква
 • вземи картите, които започват с посочената буква
 • вземи картите, които завършват с посочената буква
 • вземи картите, в които има по две от посочената буква
 • вземи картите, които започват с една посочена буква и завършват с втора посочена буква. Например: Търси карти, които започват с К и завършват на А: КоткА, КъщА

БРОЕНЕ

Доман в предучилищна и училище

Тук говорим за броене до десет или до колкото е броят на буквите във вашите думи. Покажете на детето една карта с трибуквена дума. Покажете му как се броят буквите. Покажете му още три карти, първоначално нека едната е трибуквена, с останалите с много повече букви – да е очевидна разликата. Постепенно усложнявайте играта, добавяйки още карти.

 • вземи картите, които имат по три букви
 • вземи картите, които имат по четири букви

Можете да играете и с по-голямо, по-малко, когато детето усвои броенето до 5. Направете си знак за по-голямо или по-малко, както и едно „равно“ с хартия и фулмастер например.

 • Сложете две карти и помолете детето да сложи правилния знак между тях, в зависимост от броя букви.

ГЛАСНИ И СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ

Доман в предучилищна и училище

След като детето може да брои, то би могло да премине към определяне на гласни и съгласни звукове. Това също се учи в детската градина и се затвърждава в първи клас. Гласните са тези, които се изговарят с отворена уста А, Е, И, О, У, Ъ. Препоръчвам в предучилищна да не ползвате думи с двойните букви Щ, Я, Ю. Тях ги покажете в първи клас.

 • Посочване на избран гласен звук в дума
 • Извади картите с думи, които имат един/два/три гласни звука
 • Посочи думите, които започват и завършват с гласен звук
 • Посочи думите, които започват и завършват със съгласен звук

За първи клас могат да се включат всички букви:

 • избери картите с думи, които съдържат три/четири/пет… звука
 • избери думите, които имат повече звуци, отколкото букви
 • обърни звучните съгласни в беззвучни; беззвучните в звучни; широките гласни в тесни и обратно. Прочети думата. ПРИМЕР: котка – гудгъ
Доман в предучилищна и училище

Това е изпълнена със смях, полезна игра. Ето упътване за родители:

Широки гласни: А, Е, О

Тесни гласни: Ъ, И, У

Двойки звучни-беззвучни съгласни: Б-П; В-Ф, Г-К, Д-Т, Ж-Ш, З-С,

Още беззвучни съгласни: Х, Ч, Ц

Сонорни съгласни: Й, Л, М, Н, Р,

ь е беззвучен, той омекотява съгласната

Щ=ШТ, Я=ЙА, Ю=ЙО

Доман в предучилищна и училище

СРИЧКИ

Доман в предучилищна и училище

Сричкуването се учи в първи клас, но аз горещо препоръчвам децата да умеят да четат в първи клас, ако ще ходят в държавно училище. Просто там децата имат да учат толкова много неща, че това умение ще им помогне да не изостават. В едно с това ви приканвам, ако детето ви ходи на целодневно училище, да го оставяте намира вечер и през почивните дни, за да си играе и почива. Кръжоците е добре да са само по изрично желание на детето, поне в първите класове. Няма да съжалявате.

Ето едно ново видео с лесен начин да намерите броя на сричките, отново подвижен:

Игрите с картите на Доман за срички са:

 • извади думите с една сричка/ с две срички/ с три срички
 • повече или по-малко срички (две думи, детето поставя знак между тях)
 • намери думите, които могат/не могат да се пренасят на нов ред

УДАРЕНИЕ

Материал за първи клас. Някои деца имат затруднения с разделянето на думата на срички. Аз бях изненадана. Мислех, че е инстинктивно умение. Без значение, че беше наясно с гласните звукове, моята дъщеря се объркваше с броенето на сричките. Измислях всякакви игри – с добавяне на срички, със заменяне на буква, обаче чак с ето тази хитрина нещата си дойдоха на мястото. Ето нашето помощно видео за ударението:

 • Избери на думите с ударение в началото на думата
 • Избери на думите с ударение в средата на думата
 • Кои са думите с ударение в края на думата

ГЛАГОЛ, СЪЩЕСТВИТЕЛНО, ПРИЛАГАТЕЛНО

Това е ниво втори клас. В началния комплект с 50 думи, който аз предлагам, има само съществителни. И от трите вида има във втория комплект от 50 думи.

 • Извади само картите с глаголи
 • Извади само картите с прилагателни
 • Извади само картите със съществителни
 • Направи словосъчетание (прилагателно и съществително)
 • Преобразувай съществително във прилагателно. Внимание – не всички съществителни са подходящи за целта. Подберете. Например: луна-лунен; стол – настолен, чичо – чичов.
 • Направи изречение от прилагателно, съществително и глагол.

РОД НА СЪЩЕСТВИТЕЛНО И ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

Това също е материал за втори клас в българските училища. Родовете са женски, мъжки и среден.

 • Децата могат да сортират картите, изваждайки само от един вид или разпределяйки ги на три купчинки.
 • Детето изважда карта с прилагателни, прочита думата и трябва да я промени в друг род. Например: жълто-жълта;

ЕДИНСТВЕНО И МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО

Отново материал от втори клас.

 • Извадете само картите със съществителни и прилагателни имена. Най-вероятно те са в единствено число. Детето тегли карта и я променя от единствено в множествено число. Например: КОН – КОНЕ; БЯЛ – БЕЛИ.
 • С глаголите също може да поиграете по същия начин: ТИЧА – ТИЧАТ
КОМПЛЕКТ ГЛЕН ДОМАН

НАМЕРИ РИМАТА:

Игра за ученици. Зависи от наличните ви карти с думи. Изберете две думи с еднакъв брой срички, които завършват на подобна сричка. Ударението в думите трябва да бъде на една и съща сричка. Ако трудно намирате рима, просто я напишете на малко листче и дайте няколко карти по Доман, от които детето да избере. НАПРИМЕР: майка-зайка; луна-храна; кола-пчела; татко-батко; нож-кош; люлка-булка;

Думите, които аз предлагам в началния комплект от 50 карти са: име на детето; майка, татко, баба, дядо, леля, чичо, бебе; котка, куче, птиче, кон, риба, мравка, пеперуда, пчела, бръмбар, муха, кола, камион, колело, къща, стълби, люлка, пързалка, врата, топка, трева, стол, маса, легло, шкаф, лампа, чаша, чиния, лъжица, нож, вилица, хляб, храна, цвете, слънце, луна, облак, дъжд, вятър, обувки, нощ.

Те са само съществителни.

Предлагам и втори комплект думи, още 50 на брой, с по-голямо разнообразие. С него могат да се играят игрите с прилагателни и глаголи, както и по-простички игри с противоположности. Думите са: дава, виж, спи, ходи, хвърля, търси, дърпа, няма, има, вика, пее, радост, студено, сняг, мръсно, чисто, звезди, кофа, пясък, пада, синьо, червено, жълто, зелено, бяло, черно, кафяво, тъмно, светло, коса, долу, горе, още, ново, друго, бързо, тихо, тропа, гледа, топло, очи, уста, уши, нос, крака, ръка, глава, диня, круша, домат.

Дори да нямате точно моите комплекти, можете да ползвате думите или да си изберете подходящи за игрите.

Не забравяйте да започвате игрите с малък брой карти – между 3 и 5, и постепенно да увеличавате броя им. Продължителността на игрите, особено при децата в детска градина трябва да започва с до петминутни игри и също постепенно да расте. Главното е да се забавлявате и на детето да му е забавно. Позволете му да лежи на пода, да подскача по картите.

Не забравяйте, че е добре да играете заедно с детето си, лавирайки между опитите му да измъкне от вас верните отговори и обикновеното изпитване. Ученето е някъде по средата:) Весели игри от мен!

Евел Инара

ВСИЧКИ МОИ СТАТИИ ЗА ДОМАН:

четене по Глен Доман
цифрите по Доман
четене по Доман на практика
доман комплект по поръчка
хармонично развитие Глен Доман
хармонично развитие Глен Доман