Умни думи карти

цена стандартен комплект 25 лева

цена персонализиран комплект 30 лева

възраст: 4-11 години

Направих картите „Умни думи“ като заместител на големите карти с думи по системата на Доман. Целта ми беше да са полезни за по-големи деца. Затова ги направих по-малки на големина, с оцветени в червено гласни и в синьо съгласни, плюс двоен цвят за Я, Ю и Щ, а ь изписах в черно, защото там липсва звук.

Избрах различни думи, така че да обхвана материала по български език до трети клас. Добавих означения за самопроверка на всяка карта – за ударение, брой букви, род и число, също за видовете съществителни, за прилагателни, глаголи и местоимения.

Ако детето ви е над три годинки, тези карти ще му бъдат от полза, стига да не разчитате да се обучава самостоятелно с тях.

Умни думи карти
С тези карти може да се играе и учи по всички начини, които ви хрумнат. От досегашния ми опит – най-забавно на децата е тегленето на карти. Тогава те изобщо не приемат играта за учене и се включват с удоволствие.

Картите „Умни думи“ идват при вас с упътване как да се ориентирате в символите, както и с идеи как да ги използвате. На сайта публикувам и по-обширни обяснения с идеи:

Как да занимавате деца в предучилищна възраст с картите „Умни думи“

Как да научим детето да чете с картите „Умни думи“

Как да научим детето да чете

Как да учим в първи клас с картите „Умни думи“

Умни думи карти

Как да учим във втори клас с картите „Умни думи“ : очаквайте скоро

Как да учим в трети клас с картите „Умни думи“: очаквайте скоро

Умни думи карти

Стандартен комплект карти „Умни думи“, включващ кутийка с 50 думи (съществителното собствено име е представено с името Снежанка), плюс въпроси за намиране на съществително и прилагателно име, и глагол е с цена 25 лева.

Персонализиран комплект карти „Умни думи“, включващ кутийка с 50 думи (съществителното собствено име е представено с името на детето), плюс въпроси за намиране на съществително и прилагателно име, и глагол е с цена 30 лева.

ЕВЕЛ ИНАРА

ВИЖТЕ СЪЩО:

отглеждаме мини елха от шишарка
ЯЙЧИЦА НА ДИВИ ПТИЦИ ОТ ГЛИНА
урок за Ботев с песен