Умни думи карти

Направих картите „Умни думи“ като заместител на големите карти с думи по системата на Доман. Целта ми беше да са полезни за по-големи деца. Затова ги направих по-малки на големина, с оцветени в червено гласни и в синьо съгласни, плюс двоен цвят за Я, Ю и Щ, а ь изписах в черно, защото там липсва звук. Избрах различни думи, така че да обхвана материала по български език до трети клас. Добавих означения за самопроверка на всяка карта – за ударение, брой букви, род и число, също за видовете съществителни, за прилагателни, глаголи и местоимения.

С тези карти може да се играе и учи по всички начини, които ви хрумнат. От досегашния ми опит – най-забавно на децата е тегленето на карти. Тогава те изобщо не приемат играта за учене и се включват с удоволствие.

Как да учите чрез теглене на карти?

Отделете картите с въпроси за определяне на съществително, прилагателно име и глагол. Изберете кои думи ще участват в играта. Дали ще включите само пет-шест карти или всички, с които разполагате, решавате вие. Ако картите са малко, играта ще свърши по-бързо. Но, ако играта се проточи прекалено, на детето вече няма да му бъде любопитно. Винаги приключвайте играта преди децата да ѝ се наситят.

Обърнете картите с думите надолу. Може да ги размесите, все едно са истинска колода карти. Можете да ги хванете като ветрило или да ги поставите на купчинка и да се взима най-горната карта. Обявете играта: например „Кой ще изтегли дума с повече звукове?“. Тогава всеки играч тегли карта, после броите и сверявате, и излъчвате победител. Ако обучавате едно дете, винаги играйте с него. Забавлявайте се и се състезавайте. Играйте, докато детето победи.

Запишете резултата от първото теглене и теглете отново. Повторете, докато не ви омръзне или картите свършат.

Умни думи карти

ОНАГЛЕДЯВАНЕ:

Често ползвам „Умни думи“ за онагледяване на някой урок. Просто разгледайте картите и подберете подходящите за сравнение и онагледяване на онова, което обяснявате.

Ето какво се учи по български език в първи клас и какви игри може да играете, докато учите:

РЪКОПИСНИ БУКВИ

Игра „По-дълга дума“: Двама играчи. Изтеглете карта с дума. Който изтегли по-къса дума, трябва да напише ръкописно първата (или последната) буква от думата. При равни по брой букви думи, тегленето се повтаря.

Игра „Познай коя е думата“: Изберете десетина карти и ги покажете на децата. После ги обърнете с гърба нагоре и ги разбъркайте. Всеки, преди да тегли карта, предполага с коя буква ще започва думата на нея. Ако не познае, трябва да изпише първата буква от думата. Играта е за памет и съобразителност, освен за писане на букви.

ЗВУК И БУКВА

Изберете думи, които съдържат познати на децата букви. Звуковете са означени цветово и децата с лекота ще определят какви са. Важно е да произнасят на глас звука и да кажат какъв е той – гласен или съгласен.

Игра „Кой ще изтегли дума, започваща със съгласен/гласен звук?“ Обърнете картите с гърба надолу и дайте на децата на теглят. В края на играта пребройте колко попадения има всяко дете.

Игра „Кой ще изтегли карта с повече букви?“

Игра „Кой ще изтегли карта с повече звукове?“

Игра „Кой ще изтегли карта с повече съгласни/гласни звукове?“

Игра „Кой ще изтегли дума, която започва с първата буква на името му?

Умни думи карти

ДУМА И СРИЧКА

Броят на сричките в думата се определя от броя на гласните в нея. Когато преброят червените букви, децата ще знаят и броя на сричките.

Игра „Кой ще изтегли дума с една/две/три срички?“

Игра „Познай думата по първата сричка“: детето тегли карта и казва на глас първата сричка. Целта е другият играч (или играчи) да познае коя е думата.

Игра „Смеси първа и втора (или последна) сричка“: всеки тегли последователно две карти. От първата изтеглена дума се взима първата сричка, от втората – втората (или последната). Понякога двете срички съставят смислена дума, друг път не. Записваме смислените думи.

ПРЕНАСЯНЕ НА ДУМАТА

Пренасянето на нов ред става по срички, като не може да остане или да се пренесе само една буква, дори тя да е цяла сричка.

Игра „Кой ще изтегли дума, в която има сричка от една гласна?“

Игра „Кой ще изтегли думата, която не може да се пренася?“ или „Грабни първи думата, която не може да се пренася“ – за целта подберете пет карти с думи, само една от които е едносрична или двусрична, но едната сричка се състои от една буква.

МАТЕМАТИКА: ГРУПИРАНЕ, СРАВНЯВАНЕ ПО-ГОЛЯМО

Използвайте знаците по-голямо, по-малко и равно, вадете по две думи от колодата и играйте. Игра „Коя дума има повече букви“, „Коя дума има повече звукове?“, „Коя дума има повече срички?“, „Коя дума има повече съгласни звукове?“, „Коя дума има повече гласни звукове?“.

Умни думи карти

МАТЕМАТИКА: СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ

Извадете от колодата подходящи думи, като например „ЗАХАРНА“. Дайте условие да се прочете думата, след като се извадят последните две букви: ЗАХАР. Или ХАРНА, ако се вадят отпред. Още подходящи думи: СИНЬО-СИН; ШУМЕН-ШУМ-МЕН; СЛАДОЛЕД-ЛЕД; САМОЛЕТ-САМ; РИСУВА-РИС; ВИЖДАМ-ВИЖ-ДАМ; МЕЧТАЕ-МЕЧ;

Надявам се нашите домашни игри да се харесат и на вашите деца. Изпробвала съм ги с деца на различна възраст и всеки път е било весело и полезно.

Ако желаете да притежавате комплект карти „Умни думи“, свържете се с мен по телефона или в Месинджър. Цената на стандартен комплект е 25 лева, а на персонализиран с името на детето – 30 лева.

Евел Инара

ОЩЕ ЗА „УМНИ ДУМИ“:

Умни думи карти
Как да научим детето да чете
ръкописно писане 1 клас
как да учим умножение