ПРИ МАМА, С БАВАЧКА ИЛИ В ДЕТСКА ГРАДИНА?

бавачка или детска градина

„Държавата ще осигурява бавачки на децата, които не са приети в детска градина, за да могат майките да се върнат по-бързо на работа.“

За някои сигурно е добра новина. Преди време, когато нямах дете, щях да смятам решението за истински социално.

More