ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА. СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ

  образователната реформа

Да си го кажем – слушаме за издирванете и задържането на децата в училище и смятаме, че се отнася за другите. За децата, отраснали в дървени бараки и живеещи в средновековието. За децата, отглеждани от немощни баби и дядовци – без „здрава ръка“, която да ги вкара в правия път...

More