ЕВРИСТИЧНА ИГРА – ОТКРИВАТЕЛСКА ИГРА

евристична игра

Евристична игра всъщност значи откривателска игра. Терминът (heuristic play) за първи път е използван в едно западно списание през 90-те години на 20 век. Статията изтъквала колко ...

More