КАПАЧКИ И ЧИСЛА

капачки и числа Идва един момент, в който забелязвате, че детето ви е осъзнало цифрите и е време да преминете към числата. Под "осъзнало" имам предвид, че то не само брои правилно от 0 до 9, а може самостоятелно да определи количество до 9 броя.  Ако количеството е под 5-6 броя, е способно да го преброи наум. Осъзнаването на цифрите и коли...
More