БЪДИ КАТО ЛЕВСКИ: КАРТИ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ

левски карти

Спомням си моето начално училище в родния ми град. То носи името на Васил Левски. На влизане, точно срещу главния вход имаше голям портрет на Апостола и аз се взирах в лицето му всеки ден....

More